Szpital Łowicz

W Łowiczu znajduje się Zespół Opieki Zdrowotnej. W ramach jego działalności prowadzone są oddziały, przychodnia rodzinna z poradniami specjalistycznymi oraz strefa diagnostyczna i rehabilitacyjna. Sprawdź, jakie oddziały znajdują w łowickim szpitalu oraz do jakiego specjalisty możesz się udać w ramach działań poradni specjalistycznych.Poniżej znajdują się numery telefonów i informacje o tych placówkach.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2

Dane kontaktowe:
Telefon: 46 837 56 11, 46 837 56 12 lub 46 837 56 13
Adres e-mail: [email protected]


Lista oddziałów


Izba przyjęć

Ordynator oddziału: lek. med. Bogdan Służewski
Pielęgniarka koordynująca p.o.Owczarek Krystyna

Dane kontaktowe:
Lekarz: 46 837 56 11, 46 837 56 12 lub 46 837 5613 wew. 235
Pielęgniarka: 46 837 56 11, 46 837 56 12 lub 46 837 5613 wew. 235


Oddział chirurgiczny

Ordynator oddziału: dr n.med. Krzysztof Ciesielski
Pielęgniarka koordynująca p.o. Jolanta Bródka

Dane kontaktowe:
Ordynator: 46 837 56 11, 46 837 56 12 lub 46 837 5613 wew. 213
Gabinet Lekarski: 46 837 56 11 wew. 236
Gabinet Lekarski: 46 837 56 12 wew. 236
Gabinet Lekarski: 46 837 56 13 wew. 236
Konsola Pielęgniarek: 46 837 56 11, 46 837 56 12 lub 46 837 5613 wew. 223


Oddział wewnętrzny z pododdziałem kardiologicznym

Ordynator oddziału: lek. med. Andrzej Sobieraj
Pielęgniarka koordynująca p.o. Małgorzata Sujkowska

Dane kontaktowe:
Ordynator: 46 837 56 11, 46 837 56 12 lub 46 837 5613 wew. 211
Gabinet Lekarski: 46 837 56 11 wew. 216
Gabinet Lekarski: 46 837 56 12 wew. 216
Gabinet Lekarski: 46 837 56 13 wew. 216
Konsola Pielęgniarek: 46 837 56 11, 46 837 56 12 lub 46 837 56 13 wew. 212
Sekretariat: 46 837 56 11, 46 837 56 12 lub 46 837 56 13 wew. 206


Oddział pediatryczny

Ordynator oddziału: lek. med. Elżbieta Młoczkowska
Pielęgniarka koordynująca p.o. Iwona Pieńkowska

Dane kontaktowe:
Ordynator: 46 837 56 11, 46 837 56 12 lub 46 837 5613 wew. 402
Konsola Pielęgniarek: 46 837 56 11, 46 837 56 12 lub 46 837 56 13 wew. 404


Oddział ginekologiczno-położniczo-neonatologiczny

Ordynator oddziału: lek. med. Adam Skoneczny
Pielęgniarka koordynująca p.o. Bogumiła Cebula

Dane kontaktowe:
Ordynator: 46 837 56 11, 46 837 56 12 lub 46 837 5613 wew. 233
Konsola Pielęgniarek: 46 837 56 11, 46 837 56 12 lub 46 837 56 13 wew. 227


Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Ordynator oddziału: lek. med. Andrzej Kaźmierczak
Pielęgniarka koordynująca p.o. Grażyna Gawrońska

Dane kontaktowe:
Ordynator: 46 837 56 11, 46 837 56 12 lub 46 837 5613 wew. 221
Konsola Pielęgniarek: 46 837 56 11, 46 837 56 12 lub 46 837 56 13 wew. 130


Blok operacyjny

Ordynator oddziału: dr n.med. Dariusz Trepto
Pielęgniarka koordynująca p.o. Agnieszka Gąsecka

Dane kontaktowe:
Ordynator: 46 837 56 11, 46 837 56 12 lub 46 837 5613 wew. 231
Konsola Pielęgniarek: 46 837 56 11, 46 837 56 12 lub 46 837 56 13 wew. 231


Oddział fizjoterapii i rehabilitacji

Ordynator oddziału: dr n. med. Marta Fiszer
Pielęgniarka koordynująca p.o. Agata Miziołek

Dane kontaktowe:
Ordynator: 46 838 26 72
Konsola Pielęgniarek: 46 838 26 72


Lista poradni specjalistycznych


Centralna rejestracja do poradni

Telefon: 46 837 56 11, 46 837 56 12, 46 837 56 13 wew. 435
Godziny rejestracji:
poniedziałek-piątek: 08:00-18:00


Poradnia chirurgii ogólnej

Telefon: 46 837 56 11, 46 837 56 12, 46 837 56 13 wew. 435
Telefon do poradni: 46 837 56 11, 46 837 56 12, 46 837 56 13 wew. 253
Godziny rejestracji:
poniedziałek: 08:00-13:00
wtorek: 08:00-18:00
środa: 08:00-13:00
czwartek: 08:00-13:00
piątek: 08:00-13:00


Poradnia urazowo-ortopedyczna

Telefon: 46 837 56 11, 46 837 56 12, 46 837 56 13 wew. 435
Telefon do poradni: 46 837 56 11, 46 837 56 12, 46 837 56 13 wew. 253
Godziny przyjęć:
poniedziałek: 13:00-18:00
wtorek: 08:00-13:00
środa: 13:00-18:00
czwartek: 13:00-18:00
piątek: 13:00-18:00


Poradnia urologiczna

Telefon: 46 837 56 11, 46 837 56 12, 46 837 56 13 wew. 294
Telefon do poradni: 696 150 015
Godziny przyjęć:
poniedziałek: 08:00-12:00
czwartek: 13:00-17:00
piątek: 08:00-12:00


Poradnia ginekologiczno-położnicza

Telefon: 46 837 56 11, 46 837 56 12, 46 837 56 13 wew. 242
Telefon do poradni: 46 837 56 11, 46 837 56 12, 46 837 56 13 wew. 434
Godziny przyjęć:
poniedziałek: 08:00-15:35
środa: 10:25-18:00
czwartek: 08:00-15:35


Poradnia kardiologiczną

Telefon: 46 837 56 11, 46 837 56 12, 46 837 56 13 wew. 508
Telefon do poradni: 46 837 56 11, 46 837 56 12, 46 837 56 13 wew. 508
Godziny przyjęć:
wtorek: 08:30-16:00
środa: 08:30-15:30
piątek: 08:30-15:30


Poradnia geriatryczna

Telefon: 46 837 56 11, 46 837 56 12, 46 837 56 13 wew. 508 lub 600 956 047
Telefon do poradni: 46 837 56 11, 46 837 56 12, 46 837 56 13 wew. 508 lub 600 956 047
Godziny przyjęć:
wtorek: 14:00-18:00
czwartek: 08:00-12:00


Poradnia leczenia uzależnień

Telefon: 46 837 56 11, 46 837 56 12, 46 837 56 13 wew. 285
Telefon do poradni: 46 837 37 07
Godziny przyjęć:
poniedziałek: 08:00-18:30
wtorek: 18:00-20:00
środa: 08:00-19:00
czwartek: 08:00-15:35
piątek: 08:00-15:35


Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Telefon: 46 837 56 11, 46 837 56 12, 46 837 56 13 wew. 508
Telefon do poradni: 509 056 091


Poradnia medycyny pracy

Telefon: 46 837 56 11, 46 837 56 12, 46 837 56 13 wew. 266
Telefon do poradni: 46 837 56 11, 46 837 56 12, 46 837 56 13 wew. 266
Godziny przyjęć:
środa: 08:00-15:35


Poradnia diabetologiczna

Telefon: 46 837 56 11, 46 837 56 12, 46 837 56 13 wew. 435
Telefon do poradni: 46 837 56 11, 46 837 56 12, 46 837 56 13 wew. 508
Godziny przyjęć:
wtorek: 15:00-19:00


Poradnia onkologiczna

Telefon: 46 837 56 11, 46 837 56 12, 46 837 56 13 wew. 435
Telefon do poradni: 46 837 56 11, 46 837 56 12, 46 837 56 13 wew. 294
Godziny przyjęć:
środa: 14:00-18:00
czwartek: 09:00-13:00


Lista przydatnych numerów


Poradnia rehabilitacyjna

Telefon: 46 837 56 11, 46 837 56 12, 46 837 56 13 wew. 246
Telefon do poradni: 46 837 56 11, 46 837 56 12, 46 837 56 13 wew. 246
Godziny rejestracji:
poniedziałek: 09:00-10:00
wtorek: 09:00-13:00
środa: 13:30-17:30
piątek: 09:00-10:30


Ośrodek rehabilitacji dziennej

Telefon: 46 837 56 11, 46 837 56 12, 46 837 56 13 wew. 435
Telefon do poradni: 46 837 56 11, 46 837 56 12, 46 837 56 13 wew. 435
Godziny rejestracji:
poniedziałek: 09:00-17:00
wtorek: 10:00-18:00
środa: 09:00-17:00
czwartek: 10:00-18:00
piątek: 09:00-17:00


Dział fizjoterapii (gabinet fizjoterapii)

Telefon: 46 837 56 11, 46 837 56 12, 46 837 56 13 wew. 435
Telefon do poradni: 46 837 56 11, 46 837 56 12, 46 837 56 13 wew. 435
Godziny rejestracji:
poniedziałek: 07:00-19:00
wtorek: 07:00-19:00
środa: 07:00-19:00
czwartek: 07:00-19:00
piątek: 07:00-19:00


Laboratorium centralne

Telefon: 46 837 56 11, 46 837 56 12, 46 837 56 13 wew. 202
Godziny pobrań:
poniedziałek: 08:00-10:30
wtorek: 08:00-10:30
środa: 08:00-10:30
czwartek: 08:00-10:30
piątek: 08:00-10:30

Godziny odbioru wyników:
poniedziałek: 08:00-10:30 i 11:30-14:30
wtorek: 08:00-10:30 i 11:30-14:30
środa: 08:00-10:30 i 11:30-14:30
czwartek: 08:00-10:30 i 11:30-14:30
piątek: 08:00-10:30 i 11:30-14:30


Apteka

Telefon: 46 837 56 11, 46 837 56 12, 46 837 56 13 wew. 222


Transport sanitarny

Telefon: 46 837 56 11, 46 837 56 12, 46 837 56 13 wew. 252